De kosten voor je deelname zijn afhankelijk van het traject dat je volgt. Hieronder een aantal opties, waaronder die van gratis deelname door een bijdrage aan de Academy in natura. Indien je je opgeeft voor deelname bespreken we samen je wensen en mogelijkheden om tot wederzijdse afspraken te komen. De minimale duur van een traject is 2 maanden, het maximum is een jaar (Bij Europees vrijwilligerswerk kan dit iets langer zijn).

 

Gratis als je als je instroomt via een opleidingsinstituut of vanuit het Amsterdams Jongerenpunt:

  • Als je zowel workshops op scholen gaat geven als een maatschappelijk project doet, vergoeden we 100% van jouw bijdrage. 
  • Amsterdamse jongeren die via het Stadloket/jongerenpunt komen of een minimum inkomen hebben worden voor 100% gecompenseerd in de kosten.

 

€ 37,50 per maand als je naast de workshops als peer-coach of met een maatschappelijk project aan de slag gaat

  • Indien je naast het volgen van de workshops als peer-coach naar de scholen toegaat of met andere jongeren aan een maatschappelijk project werkt, vergoeden wij jouw eigen bijdrage voor 85%. Je bijdrage is dan € 37,50 per maand. 

 

€ 150,00 per maand als je alleen de workshops volgt

  • De kosten voor een traject, waarbij je max. 2 workshops per week volgt, bedragen € 150,00 per maand. 

 

De Academy 4 Life Skills wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds voor Sociale Initiatieven.